Firma OMEGA Instalacje i Pomiary Elektryczne została założona w 1957r. posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę zawodową w ilości 35 osób. Jesteśmy gwarantem wysokiej jakości wykonywanych usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

W latach 2012-2013 budowa oświetlenia zewnętrznego, wykonanie instalacji odgromowej, budowa kanalizacji teletechnicznych, montaż monitoringu, wykonanie instalacji elektrycznej w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu.

W roku 2012 wykonanie prac energetycznych dla Energa Operator S.A. Oddział Elbląg polegających na:

- budowy linii kablowej nn, montaż stacji transformatorowej słupowej, montaż złącz kablowych w m. Adamowo gm. Susz

- budowa linii kablowej SN, montaż stacji transformatorowej słupowej, wymiana słupa SN, montaż złącza kablowego w m. Gronowo Górne

- budowa linii kablowej SN i nn, montaż stacji transformatorowej słupowej, wymiana słupa SN, montaż złącz kablowych w m. Milejewo

- budowa linii kablowej nn oraz montaż złącz kablowych w m. Malbork Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogórze ul. Herberta, Dunina, Poświatowskiej, Baryki, Borowskiego, Różewicza, Baczyńskiego dla Urzędu Gminy Kosakowo.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mosty/Mechelinki dla Urzędu Gminu Kosakowo.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gdynia ul. Żółkiewskiego dla Urzędu Miasta Gdynia. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leśniewo dla Energa Oświetlenie w Sopocie.

Budowa oświetlenia ulicznego oraz montaż szafy oświetleniowej wyposażonej w system sterowania i monitoringu CPAnet z analizatorem sieci w m. Gdańsk ul. Reja dla ZDiZ Gdańsk.

Budowa oświetlenia zewnętrznego, montaż stacji transformatorowej kontenerowej, budowa kanalizacji teletechnicznych oraz wykonanie monitoringu na terenie Morskie Parku Handlowego w Gdańsku.

Roboty elektryczne stacje trafo w sklepie Agata Meble na terenie Morskiego Parku Handlowego w Gdańsku.

Budowa oświetlenia zewnętrznego, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji elektrycznej w Galerii Bolszewo w m. Bolszewo.

W latach 2011-2012 budowa oświetlenia zewnętrznego, budowa linii kablowych SN i nn, montaż postumentów elektrycznych dla stacjonujących jachtów w Porcie Żeglarskim w Elblągu.

W roku 2011:

Roboty elektryczne, montaż układów automatyki, baterii kondensatorów i stacji transformatorowej w fabryce łososia Limito w m.

Grudziądz. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych oraz budowa oświetlenia drogowego na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Gniew w km 71+692.

W latach 2004- 2008 wykonanie robót energetycznych dla spółki kapitałowej BRACIA LAIRD.

W latach 2008- 2009 roboty energetyczne przy budowie budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W roku 2009 roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji odgromowej, budowy stacji transformatorowej, rozdzielnicy SN i nn w Domu Zdrojowym,Mulikinie oraz Centrum Handlowo- Usługowym w Sopocie.

W latach 2009-2010 roboty energetyczne przy budowie Centrum Handlowego Arkadia w Warszawie, jak również roboty elektryczne na terenie Cetrum Handlowego Matarnia w Gdańsku.

W roku 2010:

Wykonanie prac energetycznych w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej nn na obwodnicy w m. Słupsk

Budowa oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji teletechnicznej w hali magazynowej ProLogis w Gdańsku

Budowa linii kablowej SN i nn, montaż stacji transformatorowej SN oraz wymiana słupa w linii napowietrznej SN w m. Łebno