INFORMACJA O FIRMIE

Firma OMEGA Instalacje i Pomiary Elektryczne  została założona w 1957r., posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę zawodową w ilości 35 osób. Jesteśmy gwarantem wysokiej jakości wykonywanych usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

 


 Firma OMEGA Instalacje i Pomiary Elektryczne  została założona w 1957r., posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę zawodową w ilości 35 osób. Jesteśmy gwarantem wysokiej jakości wykonywanych usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

Firma OMEGA Instalacje i Pomiary Elektryczne  z siedzibą w Wejherowie wykonuje  pełen  zakres  prac z dziedziny energetyki telekomunikacji i budownictwa tj. linie kablowe i napowietrzne SN i NN, stacje 15KV słupowe i kontenerowe, agregaty zasilania rezerwowego, instalacje przemysłowe, mieszkaniowe, alarmowe, p.pożarowe, nisko-prądowe, telewizję przemysłową oraz telekomunikacyjne  sieci  magistralne,  światłowodowe,  rozdzielcze i instalacyjne.  Ponadto  wykonujemy  wszelkiego  rodzaju  prace budowlane, ogólnobudowlane, wykończeniowe, oraz wszelkiego rodzaju prace hydrauliczne i wodno- kanalizacyjne.

 

Udzielamy gwarancji na wykonane przez nas prace.